Zit jij in de schuldsanering? en Dan kan de Rechter-commissaris of je bewindvoerder een verzoek indienen tot tussentijdse beëindiging. De regels rondom de schuldsanering zijn streng. Als je hier niet aan voldoet kan er dus gevraagd worden om een tussentijdse beëindiging. U wordt dan uit de schuldsanering gezet en dat kan tot vervelende consequenties leiden. Dat wil u natuurlijk liever niet. Het is vervelend om in de schuldsanering te zitten, maar wanneer er overgegaan wordt op een tussentijdse beëindiging ben je nog verder van huis. Het kan verschillende oorzaken hebben dat er gekozen wordt om over te gaan op een tussentijdse beëindiging.

  • Je hebt de bewindvoerder niet voldoende informatie verschaft.
  • Je hebt niet voldaan aan de sollicitatieverplichtingen.
  • Je hebt nieuwe schulden gemaakt.

Dit zijn drie veel voorkomende oorzaken die leiden tot een mogelijke tussentijdse beëindiging. Wanneer je de schuldsanering in gaat dan word je er op gewezen dat je aan meerdere regels moet voldoen. Deze moet je natuurlijk ook allemaal nakomen. Het kan zo zijn dat je soms een kleine overtreding begaat. Dit kan in sommige gevallen nog best wel eens door de vingers gezien worden door zowel de rechter als door je bewindvoerder. Maak je het echter te bont? Dan kan dit er dus tot leiden dat je uit de schuldsanering wordt gezet en dat er dus wordt overgegaan op een tussentijdse beëindiging. Vind je dat deze ten onrechte wordt aangevraagd? Dan kun je hiervoor natuurlijk in hoger beroep gaan. Zo kun je er voor zorgen dat je toch nog in de schuldsanering blijft. Het is verstandig om je hier van tevoren goed over te informeren. Een goede en ervaren advocaat kan je er op wijzen wat de gevolgen zijn van een tussentijdse beëindiging. Maar hij of zij kan je er ook op wijzen wat het voor voor- of nadelen kan hebben wanneer je hier tegen in hoger beroep gaat. Het zijn dingen waar je goed over na moet denken en die je op een rijtje moet hebben staan. Alleen wanneer alles helder voor je bent kun je hier een goede beslissing in nemen. Een advocaat van Blat advocaten kan je hier zeer goed mee helpen. Zij hebben ruime ervaring met dit soort zaken en kunnen je dus precies vertellen hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Stop een tussentijdse beëindiging

Wanneer er wordt overgegaan tot een tussentijdse beëindiging dan kan dit niet meer zomaar omgedraaid worden. Je zult dan ook niet meer zo makkelijk in de schuldsanering terecht komen. Het lijkt misschien erg om in de schuldsanering te zitten, maar wanneer de situatie zeer erg is kan het je toch veel voordelen opleveren. Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat je met schulden blijft leven. Dit leidt weer tot meer vervelende situaties waar je steeds moeilijker uitkomt. Zorg er dan ook ten eerste voor dat het nooit zo ver komt. Helaas is dat niet altijd mogelijk en dan kan de schuldsanering inderdaad een optie zijn. Je moet je dan natuurlijk wel houden aan de regels die je opgelegd wordt. Doe je dat niet? Dan kan een rechter of de bewindvoerder er inderdaad voor zorgen dat er wordt overgegaan op een tussentijdse beëindiging. Wil jij hierin tegen ingaan? Dan kan dat natuurlijk. Uiteraard doe je dat met behulp van een goede advocaat. Het verzoek tot een tussentijdse beëindiging kan leiden tot meerdere situaties.

  • Het traject wordt tussentijds beëindigd.
  • Het traject wordt niet beëindigd en loopt door.
  • Het traject wordt niet beëindigd, maar loopt door met nieuwe voorwaarden.

Afhankelijk van de redenen die tot het verzoek tot een tussentijdse beëindiging leiden zal de situatie anders uitpakken. Er word je natuurlijk altijd van tevoren aangegeven wat de redenen zijn. Hiermee kun je dus naar een advocaat stappen en hij of zij kan je dan verder helpen met het voorbereiden van de zaak. Hierdoor kun je dus voorkomen dat de tussentijdse beëindiging ook daadwerkelijk doorgezet wordt. Het is dus belangrijk om hier goede begeleiding in te zoeken.

Geen tussentijdse beëindiging, wel nieuwe voorwaarden

Wanneer je je niet aan de regels van de schuldsanering hebt gehouden kan de rechter er dus voor kiezen om niet over te gaan op een tussentijdse beëindig. Wel kan hij of zij er dan voor kiezen om de schuldsanering met nieuwe voorwaarden te laten doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de looptijd van de WSNP verlengd wordt. Ook kunnen de regels waaraan u moet voldoen aangescherpt worden. Als je deze regels dan opnieuw overtreedt kan er alsnog besloten worden om tot een tussentijdse beëindiging over te gaan. Wij adviseren je natuurlijk om het nooit zo ver te laten komen. Als je een advocaat inschakelt via wsnp-zaken.nl kun je de tussentijdse beëindiging voorkomen. Het is dan wel belangrijk dat je open en eerlijk bent tegen de advocaat en er dus voor zorgt dat je alles op tafel legt. Alleen dan kan de advocaat je optimaal helpen. Wil je hier meer informatie over? Dan raden we je zeker aan om eens te kijken op de website en hier je goed in te lezen over wat het inhoud om in de schuldsanering te zitten en wat je moet doen als er eventueel overgegaan wordt op een tussentijdse beëindiging. Het kan soms prettig zijn om hier van tevoren al van op de hoogte te zijn. Je weet dan bijvoorbeeld waar je het allemaal voor doet. De schuldsanering is zwaar, maar je wordt er wel beter van.