Urineverlies is niets ongewoons. Het treft zowel mannen als vrouwen en niet alleen personen van middelbare of hogere leeftijd. Uiteindelijk krijgt één op de drie vrouwen en één op de drie mannen ermee te maken. Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. In sommige gevallen is incontinentie te verhelpen, maar verbetering van de klachten is vrijwel altijd mogelijk. Hier kunnen uw huisarts of een specialist bij ondersteunen. In bepaalde situaties kunnen er ook producten voor urineverlies worden voorgeschreven. Incontinentiemateriaal wordt soms vergoed.

Tijdelijke versus langdurige incontinentie

Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen tijdelijke en langdurige incontinentie. Tijdelijke incontinentie kan bijvoorbeeld optreden na een zwangerschap of (moeizame) bevalling. Duurt het urineverlies langer dan twee maanden, dan spreken we van langdurige incontinentie. Overigens betreft dit niet alleen urineverlies, maar ook verlies van feces. Heeft u last van incontinentieklachten die ertoe leiden dat u genoodzaakt bent om op lange termijn incontinentiemateriaal te gebruiken? Dan krijgt u deze vergoed vanuit de basisverzekering. Ook geldt er een vergoeding wanneer u reeds eerder voor incontinentieklachten bent behandeld, bijvoorbeeld in de vorm van bekkenfysiotherapie.

De rol van uw zorgverzekeraar

Zoals bij alle aandoeningen geldt, geldt ook voor incontinentie dat vergoeding op basis van specifieke voorwaarden geschiedt. Helaas is hier niets eenduidig over te zeggen. Elke zorgverzekering stelt zijn eigen voorwaarden op en toets aan de hand daarvan. Daardoor kan het zo zijn dat mensen met vergelijkbare klachten grote verschillen ervaren in de financiële tegemoetkoming van hun zorgverzekeraar. Vraagt u zich af hoe het bij uw zorgverzekering zit? Raadpleegt u dan de voorwaarden van uw verzekeringspolis, of neemt u bij twijfel contact op met de verzekeringsmaatschappij.

Incontinentiematerialen van bij uw verzekeraar gecontracteerde leveranciers

Alvorens u uw incontinentiemateriaal vergoed krijgt, dient er een intakegesprek met de leverancier daarvan plaats te vinden. In dit gesprek zal worden vastgesteld welke materialen u zult gaan ontvangen. De leverancier van het incontinentiemateriaal is echter afhankelijk van bij welk zorgaanbieder u bent aangesloten. Alleen incontinentiematerialen van gecontracteerde leveranciers zullen worden vergoed. Wilt u een andere leverancier, dan heeft dit gevolgen voor de vergoeding waarop u kunt rekenen. Sowieso geldt het eigen risico wanneer u incontinentiemateriaal vergoed krijgt.

Incontinentiematerialen van uw keuze

Sommige mensen vinden het erg belangrijk dat ze het incontinentiemateriaal van hun persoonlijke voorkeur kunnen gebruiken. Omdat ze goede ervaringen hebben met andere producten van ditzelfde merk bijvoorbeeld, of omdat dit door naasten is aanbevolen. Stelt uw aanbieder dus een ander merk voor, dan wilt u zich misschien oriënteren op mogelijkheden die bij andere verzekeraars bestaan. Houdt u er wel rekening mee dat de hoogte van de vergoeding per verzekeraar ook sterk kan verschillen.

Redenen om uw incontinentiemateriaal zelf aan te schaffen

Uiteindelijk kunt u dus altijd zelf bepalen welk incontinentiemateriaal u gebruikt. Een aanzienlijk deel van de mannen en vrouwen met plasproblemen kiezen er vanwege de keuzevrijheid die ze daarmee krijgen voor om de materialen zelf aan te schaffen. Dit betekent dat ze het precieze merk en type kunnen kopen dat zij voor ogen hebben en ook altijd in de hoeveelheden waarmee u deze verbruikt. Bovendien hoeven ze, als er geen andere oorzaken zijn die ertoe leiden dat u een eigen risico betaalt, deze ook niet aan te spreken.

Het eigen risico

Het eigen risico bedraagt anno 2020 €385,-. De kans dat dit de komende jaren hoger wordt, is aanzienlijk. Twijfelt u over wat u moet doen? Maakt u voor uzelf dan een rekensommetje door het geschatte verbruik op jaarbasis te vermenigvuldigen met het product dat u voor uw incontinentie wilt gebruiken. Zeker wanneer de incontinentiematerialen de enige zorgkosten zijn die u maakt, dan betekent dit dat u dit gehele bedrag van €385,- toch uit eigen zak moet betalen. Dan wilt u zeker producten naar uw keuze. Over keuze gesproken; op Hulpmiddelonline.nl treft u een handige keuzehulp aan. Hiermee kunt u gemakkelijk zien welk materiaal het beste bij u past en wat hier de kosten dan van zijn.