Symbolbv - Lean bouwenMisschien heb je er al wel eens van gehoord. Het is immers een heuse trend aan het worden in de bouwsector en bij haar management. Lean bouwen is dé nieuwe manier van werk organiseren en een bedrijf managen. Het is overgevlogen uit Japan, via de Verenigde Staten, zoals dat tegenwoordig met bijna alle innovatieve ontwikkelingen lijkt te gaan. Lean productie – de basis voor wat nu in de bouw bekendstaat als lean bouwen – werd sinds 1934, vanaf de eerste auto die door Toyota werd gebouwd, verder ontwikkeld en geperfectioneerd door deze autofabrikant. Nu vraag je je misschien af: wat kan een Japanse autofabrikant nou betekenen voor mijn Nederlandse bouwbedrijf? Het zou je nog verbazen. Lean productie is namelijk gebaseerd op heel brede, algemene – ja, zo’n beetje universele – principes van productie en organisatie, waardoor het zo makkelijk over te nemen was door de bouwsector in de vorm van lean bouwen. Dat is allemaal heel mooi en aardig, hoor ik je denken, maar wat is het nou precies? Lean bouwen is een werkwijze die is gericht op het reduceren, als niet het ronduit elimineren, van allerlei vormen van verspilling die voor kunnen komen tijdens een willekeurig productieproces, in welke sector dan ook. Verspilling mag hier in de breedste zin van het woord worden opgevat. Het gaat hier dus niet alleen om verspilling van materialen en grondstoffen, maar van wat in het Engels zo mooi ‘resources’ wordt genoemd: alles wat je nodig hebt om je product te produceren of je dienst te leveren. Verspilling kan dus ook voortkomen uit een omslachtige manier van werken, waardoor je mankracht, tijd en dus geld verspilt en waardoor uiteindelijk de klant, cliënt of opdrachtgever duurder uit is. Een omslachtige manier van werken kan bestaan uit een gebrek aan efficiëntie, werknemers die teveel verschillende handelingen moeten verrichten, de volgorde van werken die voorkomt dat het werk soepel verloopt, et cetera. Het sleutelwoord is in principe efficiëntie. Bij lean bouwen is het de bedoeling dat het productieproces zo slank (‘lean’) mogelijk wordt gemaakt, oftewel: wordt gestroomlijnd, wordt ontdaan van alle poespas en overbodigheden. Er wordt ook wel gezegd dat lean productie – en dus ook lean bouwen, want dat is in feite niets anders dan lean productie en lean management in de bouwsector – werkt volgens een ‘pull’- in plaats van een ‘push’-principe: het gaat bij lean bouwen niet zozeer om wat het bedrijf aan te bieden heeft, maar om waar de klant om vraagt en wat voor de klant wel of geen waarde toevoegt. Als de klant niet bereid is ervoor te betalen, dient het uit het productieproces verwijderd te worden.

Lean bouwen: de toekomst van de bouwsector?

Zoals met veel hypes en trends kun je je afvragen in hoeverre het gaat beklijven. Maar lean bouwen lijkt niet zomaar een trend. Het concept van lean management en lean productie staat namelijk niet op zichzelf in de bouwsector: het is ontstaan in de auto-industrie en heeft zich gedurende enkele decennia uitgebreid naar andere sectoren. Blijkbaar vindt het idee weerklank bij managers, CEOs en andere leidinggevenden van een hele hoop diverse organisaties en bedrijven in even zovele verschillende sectoren. Lean bouwen, lean productie en lean management resoneren met een nieuwe golf van ideologie en innovatie die door de wereld van management en organisatie lijkt te trekken. Ik heb het over een toegenomen democratisering en mondigheid van de werknemer in de meeste bedrijven. De hiërarchie is passé, het Nieuwe Werken is gebouwd op interactie, gelijkwaardigheid en gezamenlijke creatieve, innovatieve en intellectuele inspanning. Lean bouwen past perfect in dit rijtje, omdat de kern van het proces bestaat uit constant leren en verbeteren, door middel van het serieus nemen van elke input die er geleverd wordt, hetzij door klanten, hetzij door CEOs, hetzij door adviseurs, hetzij door een lopende-bandmedewerker of de conciërge. Eén van de belangrijkste ingrediënten en voorwaarden voor implementatie van lean bouwen in je eigen bedrijf is dus de garantie van een platte organisatiestructuur, waar iedere medewerker even serieus wordt genomen in zijn of haar feedback.

Leer lean werken

Ben je ervan overtuigd dat lean bouwen de toekomst is in de bouwsector en wil je je bedrijf opstoten in de vaart der bedrijven? Dan is het handig om een cursus of training te volgen waarin je alles te weten kunt komen over het implementeren van lean bouwen in je eigen organisatie. Met dit houvast kun je dan ook je medewerkers dergelijke trainingen laten volgen of ze zelf uitleggen wat er in de toekomst van ze verwacht gaat worden. Waar te beginnen? Nou, bijvoorbeeld bij Symbol B.V. Dit bedrijf is gespecialiseerd in ‘business improvement’: het verbeteren van bedrijven en organisaties door middel van trainingen, cursussen en advies. Zij bieden een vijfdaagse training in lean bouwen aan, waarbij een scala aan onderwerpen, thema’s en voorbeelden wordt aangehaald en uitgediept om inzichtelijk te maken hoe lean bouwen ook in jouw bedrijf kan worden geïmplementeerd. Ze focussen hierbij op de vormgeving van wat ze het ideale bouwproces noemen, alsook op de daarvoor vereiste organisatieontwikkeling en –vormgeving. In de cursus zullen verschillende onderwerpen worden besproken, van verandermanagement tot risicomanagement, van lean planning tot communicatieborden en van klantprocessen in een project tot lean tools voor op kantoor. Daarnaast maakt u in deze cursus kennis met een keur aan lean bouwen technieken, vaardigheden en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Tevens zal er een excursie plaatsvinden naar een interessant bouwproject, dat de cursisten zelf uit mogen zoeken. Schrijf je in en leer lean bouwen!