U bezit een groot pand of u bent facilitair manager van een bedrijf. Als u een watersysteem in uw gebouw heeft, wat zo goed als alle gebouwen hebben, dan moet u beheersmaatregelen nemen om geen legionella infectie in uw watersysteem te krijgen. Deze beheersmaatregelen houden onder andere in:

  • Het uitvoeren van spoel- en temperatuurwerkzaamheden
  • Het bijhouden van een logboek
  • Wekelijks bijhouden van notificaties en afwijkingen

Deze beheerswerkzaamheden worden uitgevoerd op het watersysteem dat aanwezig is in het gebouw. Als beheerder of manager van het gebouw bent u verantwoordelijk voor de watervoorziening van de hoofdwateraansluiting tot aan het tappunt. Tussen deze twee punten kunnen veel dingen gebeuren in het watersysteem, wat kan leiden tot het groeien van de legionellabacterie. De legionellabacterie groeit bijvoorbeeld bij:

  • Stilstaand water
  • Opwarming
  • Biofilm

Met beheersmaatregelen kunt u deze omstandigheden tegengaan door regelmatig controles op het drinkwatersysteem uit te voeren. Door wekelijk beheersmaatregelen uit te voeren zoals spoel- en temperatuurwerkzaamheden, kan de status van het drinkwatersysteem worden bijgehouden en kunnen afwijkingen op tijd worden gesignaleerd. Deze beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd, omdat Nederland een dinkwaterbesluit heeft opgesteld. Dit heeft als doel het leveren van deugdelijk drinkwater aan derden. Dit maakt dat het voor iedere eigenaar van een gebouw verplicht is om wekelijks beheersmaatregelen uit te voeren op het drinkwatersysteem. Een van de kritische punten wanneer de beheersmaatregelen worden uitgevoerd is het controleren van de watertemperatuur. Koud water mag bijvoorbeeld niet boven de vijfentwintig graden Celsius zijn en warm water mag niet kouder dan vijfenvijftig graden Celcius zijn. Daarnaast moeten wekelijks niet gebruikte tappunten worden doorgespoeld. Deze controles kunnen worden uitgevoerd in eigenbeheer door de eigen technische dienst. Maar vaak worden deze wekelijkse controles vergeten of komt de technische dienst hier niet aan toe. Een goede oplossing hiervoor is een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in beheersmaatregelen. Een van deze bedrijven is Holland Building Maintenance. Dit bedrijf kan voor uw gebouw alle beheersmaatregelen overnemen, zodat uw drinkwatersysteem altijd onder controle staat en de groei van legionella tegen gegaan kan worden. Wilt u Holland Building Maintenance inschakelen? Dan kunt u naar hun website gaan: hollandbuilding.nl.

Beheersmaatregelen voor uw drinkwatersysteem

De legionellabacterie is een bacterie die een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Zeker grote en openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, hotels en verzorgingstehuizen hebben een plicht om beheersmaatregelen toe te passen op hun drinkwatersysteem, omdat veel mensen gebruikmaken van hun drinkwatersysteem en het daarom een risico vormt. In hotels kan het namelijk vaak voorkomen dat een kamer een paar weken niet wordt gebruikt en dat het drinkwatersysteem ook niet wordt gebruikt. Hier kan dan de kans ontstaan dat de legionellabacterie gaat groeien in het stilstaande water, zeker als dit water opwarmt. Een bedrijf als Holland Building Maintenance kan helpen op dit gebied door wekelijks controles uit te voeren op het drinkwatersysteem en tappunten te laten doorspoelen. Ook checken zij de boiler en verwijderen ze daar het stilstaande water met afval. Door het inademen via de mond of neus van aerosolen die in de waterdeeltjes de legionellabacterie bevatten, kan de bacterie zich vestigen in de longen. Als je besmet raakt met de legionellabacterie heb je de legionellose ziekte. Dit is een heftige longaandoening die een dodelijk einde kan hebben. Met name ouderen, mensen met een zwakke weerstand en zware rokers zijn extra kwetsbaar voor de legionellabacterie.

Holland Building Maintenance services

De diensten van Holland Building Maintenance kunnen u helpen in het tegengaan van de groei van de legionellabacterie in uw drinkwatersysteem. Zij bieden preventie tegen de bacterie van A tot Z.